ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ERASMUS

proetoimasia-erasmus

  • Εντατικά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας, ειδικά σχεδιασμένα για φοιτητές που επωφελούνται του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανταλλαγής σπουδαστών ERASMUS σε Πανεπιστήμια της Ιταλίας ή της Ισπανίας. Έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορά στην κατανόηση, στην προφορική και στην γραπτή επικοινωνία της καθημερινής χρήσης της γλώσσας.
  • Ταχύρρυθμα τμήματα (6ωρα / βδομάδα για διμελές ή τριμελές  τμήμα) & Ιδιαίτερα μαθήματα
  • Σε 9 μήνες ολοκληρώνετε το επίπεδο Β2!
    Θα διαθέτετε δηλαδή μια ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ της γλώσσας που επιλέξατε.