ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%

programmata-laek

  • Για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επιμορφώσουν τους υπαλλήλους τους, υπάρχει η δυνατότητα να επωφεληθούν από τα προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι δυνατόν να προγραμματιστούν μαθήματα Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας ή σεμινάρια Τουριστικής Ορολογίας (για επιχειρήσεις στο χώρο του Τουρισμού).
  • Καλύπτονται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για συνεργασία με εταιρείες / επιχειρήσεις που μετέχουν στα προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ.

    Για περισσότερες πληροφορίες:
    website: laek.oaed.gr/