ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Μεθοδολογία και διδασκαλία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σκοπός της επικοινωνιακής προσέγγισης είναι να αναπτύξει την επικοινωνιακή ικανότητα του μαθητή ώστε να αντιμετωπίζει με άνεση διαφορετικές γλωσσικές περιστάσεις, τόσο προφορικές όσο και γραπτές, χρησιμοποιώντας υλικό και τρόπους επικοινωνίας, σύμφωνα με το νόημα που θέλει να δώσει.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ

  • Ο σπουδαστής βρίσκεται στο κέντρο της διδασκαλίας. Όλα στρέφονται γύρω από τη μάθηση και την ανάλυση των αναγκών του. (Για παράδειγμα: γιατί μαθαίνει αυτή τη γλώσσα; Για τη δουλειά του, για να πετύχει στις εξετάσεις, για να ζήσει στο εξωτερικό, για να σπουδάσει, για τουρισμό ή απλά από ευχαρίστηση;)
  • Προώθηση της συνεργασίας μέσα στην ομάδα εργασίας (στα τμήματα).
  • Ενθάρρυνση και αποδοχή της αυτονομίας και της πρωτοβουλίας του μαθητή ώστε να μπορεί να εφαρμόζει τις γνωστικές του ικανότητες σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας.
  • Στρατηγικές που ευνοούν τη γλωσσική αλληλεπίδραση και επικοινωνία (με στοχευόμενες δραστηριότητες ).
  • Χρήση αυθεντικού ή αληθοφανούς υλικού για να γνωρίσουν οι σπουδαστές καλύτερα την ισπανική / ιταλική / ελληνική πραγματικότητα.
  • Χρήση της ισπανικής, ιταλικής και ελληνικής γλώσσας (ως ξένης) από τα πρώτα μαθήματα.
  • Η διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα αναπτύσσεται παράλληλα και στις τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες (Προφορική και Γραπτή Κατανόηση, Προφορική και Γραπτή Έκφραση).
  • Διαπολιτισμική Προσέγγιση στον τρόπο ζωής και στο καθημερινό περιβάλλον των φυσικών ομιλητών (των οποίων τη γλώσσα στοχεύουν οι μαθητές να γνωρίσουν) μέσω οπτικοακουστικού υλικού.
  • Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία: Διαδραστικός Πίνακας, Βίντεο, Χρήση Ιντερνέτ, διαδραστικές δραστηριότητες  και ακουστικές ασκήσεις κατανόησης, ώστε να γίνεται το μάθημα πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον, με περισσότερη συμμετοχή, πιο παραγωγικό και κυρίως προσαρμοσμένο στην ηλικία και στο επίπεδο του σπουδαστή.
  • Εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες.