ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

20 χρόνια διδακτικής εμπειρίας

 • Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθήνας & Θεσσαλονίκης  εκπροσωπεί και διενεργεί τις εξετάσεις: CELI (Πανεπιστήμιο της Perugia) , CILS (Πανεπιστήμιο της Siena ) και
  DIPLOMA. Οι εξετάσεις για το CELI (Perugia) διενεργούνται το Μάιο για τους εφήβους, τον Ιούνιο και το Νοέμβριο για όλα τα επίπεδα και το Μάρτιο για τα επίπεδα 1, 2 και 3. Οι εξετάσεις για το CILS (Siena) γίνονται τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο, ενώ για το DIPLOMA  κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο, σύμφωνα με ημερομηνίες εγγραφής και εξετάσεων που καθορίζουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
  Πατησίων 47, 10433 - Αθήνα,
  Τηλ.: 2105242646, Fax: 2105242714
  e-mail : celi.iicatene@esteri.it
  website: www.iic.gr

  Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
  Φλέμιγκ 1, 54642 - Θεσσαλονίκη,
  Τηλ.: 2310 886 000 / 2310 886 002 / 2310 886 003
  Fax.: 2310 812 057
  e-mail: info.iicsalonicco@esteri.it
  website: www.iicsalonicco.gr

 • Το Υπουργείο Παιδείας διενεργεί τις Κρατικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)
  για τα επίπεδα:
  A: Α1 & Α2 (Διαβαθμισμένη εξέταση A)
  Β: B1 & B2 (Διαβαθμισμένη εξέταση Β)
  Γ: Γ1 & Γ2 (Διαβαθμισμένη εξέταση Γ)

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών
  Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 - Μαρούσι
  website: www.minedu.gov.gr/eksetaseis-main/kpg-main.html


ΕΠΙΠΕΔΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

20 χρόνια διδακτικής εμπειρίας

ΕΠΙΠΕΔΑ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ:
Α1 Στοιχειώδης Γνώση CELI, CILS,  ΚΠγ
Α2 Στοιχειώδης - Μέτρια Γνώση CELI, CILS,  ΚΠγ , DIPLOMA
Β1 Μέτρια – Βασική Γνώση CELI, CILS,  ΚΠγ , DIPLOMA
Β2 Καλή Γνώση CELI, CILS,  ΚΠγ , DIPLOMA
Γ1 Πολύ Καλή Γνώση CELI, CILS,  ΚΠγ , DIPLOMA
Γ2 Άριστη Γνώση * CELI, ΚΠγ,  DIPLOMA

*Οδηγεί σε Άδεια Διδασκαλίας (προς το παρόν, εκτός του ΚΠγ)