ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

20 χρόνια διδακτικής εμπειρίας

 • Κανονικά  ή Ταχύρρυθμα τμήματα & Ιδιαίτερα μαθήματα.
 • Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τη σίγουρη επιτυχία των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας / Θεσσαλονίκης.
 • Επίσης ο μαθητής μπορεί να δώσει την Ιταλική Γλώσσα ως Ειδικό Μάθημα για την εισαγωγή του στα παρακάτω Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή Ανώτερες Σχολές:
  • Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
  • Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.
  • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Παν/μιο Παντείου και Πειραιά)
  • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών (Παν/μιο Μακεδονίας)
  • Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο (ΤΕΙ Ηπείρου)
  • Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ
  • Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΤΕΙ Ρόδου και Αγ. Νικολάου Κρήτης)
 • Παρέχεται πλούσιο διδακτικό υλικό και τεστ σύμφωνα με το νέο τρόπο εξετάσεων / εισαγωγής στις Ξενόγλωσσες Φιλολογίες.