Άρθρα Ιταλικών

Νέο Παράρτημα Αναγνωρισμένων Τίτλων Γλωσσομάθειας και Τρόπου Απόδειξης ΑΣΕΠ 6/3/2014

Νέο Παράρτημα Αναγνωρισμένων Τίτλων Γλωσσομάθειας και Τρόπου Απόδειξης ΑΣΕΠ 6/3/2014

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ:   Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:   (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   • DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.   • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .   • DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.   •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.   • Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)   (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :   •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).   •DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).   • CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.   • Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης.   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .   (γ) Καλή γνώση (Β2) :   •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.   • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).   • Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).   (δ) Μέτρια γνώση (Β1) :   •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.   • Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστημίου της Γενεύης.   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ:   Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:   (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.   • DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.   • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).   • CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).   (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :   •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   • CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).   (γ) Καλή γνώση (Β2) :   •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .   • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).   • DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).   (δ) Μέτρια γνώση (Β1) :   •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.   •DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL).   •CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education).

Διαβάστε περισσότερα: Νέο Παράρτημα Αναγνωρισμένων Τίτλων Γλωσσομάθειας και Τρόπου Απόδειξης ΑΣΕΠ 6/3/2014 | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Share

Νέα Τμήματα Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας από Ιούνιο. Τμήματα Αρχαρίων 60 ευρώ / μήνα! Προσιτές τιμές στα Ιδιαίτερα Μαθήματα.

museo-guggenheim-bilbao-pais-vasco-espana

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΚΟΡΩΠΙ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΚΕΡΑΤΕΑ – ΛΟΥΤΣΑ

Νέα Τμήματα Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας από Ιούνιο. Τμήματα Αρχαρίων 60 ευρώ / μήνα!

Προσιτές τιμές στα Ιδιαίτερα Μαθήματα.

Ενημερωθείτε για τα νέα απλά ή ταχύρρυθμα τμήματα  Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας που ξεκινούν από τα μέσα Ιουνίου.

Τμήματα  απλά ή ταχύρρυθμα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Μαθήματα πρωινά, απογευματινά και βραδινά.

Προσιτές τιμές στα Ιδιαίτερα Μαθήματα.

Τμήματα Αρχαρίων 60 ευρώ / μήνα!

Ρωτήστε για περισσότερες πληροφορίες!!!

6972 301613

ΕΔΡΑ:  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

fylladio-front

fylladio-back

Share

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013 – Τα Θέματα για την Ιταλική Γλώσσα

 

Bandiera-italia

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2013 – Τα Θέματα για την Ιταλική Γλώσσα.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε τα Θέματα για το Ειδικό Μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων τον Ιούνιο του 2013.

them_ital_eid_c_eid_no_1306

Πηγή:www.minedu.gov.gr/

 

Share

ΚΠΓ – Νέο επίπεδο Γ1 Γ2 από τον 11/2013

KPG-200x140

 

 

 

 

ΚΠΓ – Νέο επίπεδο Γ1 Γ2 από τον 11/2013

Μετά από πρόταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (ΚΕΕ) του ΚΠΓ,  το ΥΠΑΙΘΠΑ αποφάσισε τη  διενέργεια διαβαθμισμένης εξέτασης επιπέδου Γ (Γ1+Γ2) για τα Αγγλικά,  Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά την περίοδο Νοεμβρίου  2013.

Οι ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων που πρότεινε η ΚΕΕ, και που  αναμένεται να γίνουν δεκτές από τον Υπουργό Παιδείας, είναι  9 & 10 Νοεμβρίου 2013.

Θα διενεργηθεί επίσης για πρώτη φορά εξέταση επιπέδου  Γ1 στην Τουρκική.

Προδιαγραφές και δείγματα  θεμάτων για τις νέες εξετάσεις θα αναρτηθούν στην  ιστοσελίδα του Υπουργείου -καθώς επίσης στις ιστοσελίδες του ΕΚΠΑ  και του ΑΠΘ έως τις 7 Ιουνίου.

http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_news.htm

Share

Θέματα και λύσεις ΚΠΓ Μαϊου 2013 για την Ιταλική και Ισπανική γλώσσα.

pistopoitiko

 

 

 

 

 

Θέματα και λύσεις ΚΠΓ Μαϊου 2013 για την Ιταλική και Ισπανική γλώσσα.
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα Θέματα και τις λύσεις του ΚΠγ Μαίου 2013 από το ΑΠΘ.

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα θέματα και λύσεις ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ από το ΑΠΘ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα θέματα και  λύσεις ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Share

CELI 1,2,3,4,5 – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2013

Animated-Flag-Italy

CELI 1,2,3,4,5ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2013

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδουΙουνίου 2013-όλα τα επίπεδα:CELI 1,2,3,4,5 – θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 17.06.2013
• Προφορική εξέταση: από 18.06.2013
Εγγραφές:1 έως 26 Απριλίου 2013

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 24/04/2013), Ή ΜΕΣΩ COURIER

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξετάση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).

Για περισσότερες πληροφορίες:
Καθημερινά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Πατησίων, 47 10433 Αθήνα
τηλ. 2105242646
fax: 2105242714
Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.iicatene.esteri.it
E-mail:

celi.iicatene@esteri.it

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό
ταυτοπροσωπίας
• Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με
κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες
• Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό τηςΕθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475)και είναι:

110 ευρώγια ολόκληρη την εξέταση
78 ευρώμόνο για γραπτά ή προφορικά

ΠΡΟΣΟΧΗΣτην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεταιμόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

• Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα
καιολογητικά τυχών σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν εφόσον
δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Αλλαγές στις ώρες και τις
μέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.
• Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πρίν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών
εξετάσεων δεν λάβετε γραπτή ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε
να επικοινωνείτε με τογραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714, Email:

celi.iicatene@esteri.it

• Για άτομα με ειδικές δεξιότητες είναι απαραίτητη πρόσφατη βεβαίωση από δημόσιο φορέα
ή από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Καθημερινά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Πατησίων, 47 10433 Αθήνα
τηλ. 2105242646
fax: 2105242714
Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.iicatene.esteri.it
E-mail:

celi.iicatene@esteri.it

Share

Εξεταστικά κέντρα – Επιτροπές εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013

pistopoitiko

Εξεταστικά κέντρα – Επιτροπές εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013

Ενημερωθείτε από το

(οδηγίες για σύσταση επιτροπών)

Διαβάστε ακόμα….

Τα έντυπα εξετάσεων και βαθμολογίας ΚΠΓ ανά επίπεδο

Θέματα Κ.Π.Γ. εναλλακτικές πηγές για την προετοιμασία των μαθητών

Πρόγραμμα ΚΠΓ Μάιος 2013 και ενημερωτικά αρχεία

Έντυπο αίτησης υποψηφίου Εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2013

Share

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2012

italiko

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI 2012 -

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2012

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2012 -όλα τα επίπεδα:CELI 1,2,3,4,5 – θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 19/11/2012
• Προφορική εξέταση: από 20/11/2012

Εγγραφές: 3 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012

Αίτηση Εγγραφής CELI ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2012

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00-14:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 26/09/2012), Ή ΜΕΣΩ COURIER. ΠΡΟΣΟΧΗ:Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξετάση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό
ταυτοπροσωπίας
• Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με
κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες
• Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475) και είναι:

110 ευρώ για ολόκληρη την εξέταση
78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά

ΠΡΟΣΟΧΗ Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
Οι μαθητές του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου καθώς και οι μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθηνών έχουν 50% έκπτωση στα εξέταστρα CELI.

• Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα
καιολογητικά τυχών σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν εφόσον
δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Αλλαγές στις ώρες και τις
μέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.
• Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πρίν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών
εξετάσεων δεν λάβετε γραπτή ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε
να επικοινωνείτε με το γραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714, Email:
celi.iicatene@esteri.it
• Για άτομα με ειδικές δεξιότητες είναι απαραίτητη πρόσφατη βεβαίωση από δημόσιο φορέα
ή από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Καθημερινά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Πατησίων, 47 10433 Αθήνα
τηλ. 2105242646
fax: 2105242714
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.iicatene.esteri.it
E-mail: celi.iicatene@esteri.it

CALENDARIO ESAMI CELI 2013 LIVELLI
09 MARZO 2013 A2 CELI 1
B1 CELI 2
B2 CELI 3
25 MAGGIO 2013 adolescenti A2 CELI 1 a
B1 CELI 2 a
B2 CELI 3 a
17 GIUGNO 2013 A2 CELI 1
B1 CELI 2
B2 CELI 3
C1 CELI 4
C2 CELI 5
18 NOVEMBRE 2013 A2 CELI 1
B1 CELI 2
B2 CELI 3
C1 CELI 4
C2 CELI 5

 

Πηγή: www.xenesglosses.eu

Share

Πανελλαδικές 2012– Ειδικό Μάθημα Ιταλικά (21/6/2012). Τα θέματα και οι λύσεις.

italiko

Πανελλαδικές 2012 – Ειδικό Μάθημα Ιταλικά (21/6/2012). Τα θέματα και οι λύσεις.

Υπουργείο Παιδείας. Πανελλαδικές 2012 – Ειδικό Μάθημα Ιταλικά (21/6/2012)

Λύσεις

Σχετικά Άρθρα

Θέματα προηγούμενων ετών 2010-2011 και δείγματα για σύγκριση του βαθμού δυσκολίας

Πηγή: www.xenesglosses.eu

Share

Πιστοποίηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας – Εξετάσεις 2012: CELI, CILS, CIC, PLIDA

LaCittaIdeale

Απεικόνιση του έργου "Η ιδανική πόλη" του Piero della Francesca.

Πιστοποίηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας – Εξετάσεις 2012 -

Οι πιστοποιήσεις ιταλικής γλώσσας είναι τίτλοι που βεβαιώνουν το βαθμό επικοινωνιακής επάρκειας στα ιταλικά ως ξένης γλώσσας.
Απευθύνεται σε όλους τους ξένους πολίτες, τους Ιταλούς που διαμένουν στο εξωτερικό (απόγονοι Ιταλών μεταναστών) και τους ξένους μετανάστες στην Ιταλία.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών.

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξωτερικό μέσω των Ιταλικών Μορφωτικών Ινστιτούτων, το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει υπογράψει συμβάσεις με τους ακόλουθους φορείς:

Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)

Università per Stranieri di Siena (CILS)

Università degli Studi Roma Tre (IT – ele.IT)

Società Dante Alighieri (PLIDA)

Επίπεδο Πανεπιστήμιο για ξένους της Perugia Πανεπιστήμιο για ξένους της Siena Πανεπιστήμιο Roma Tre Dante Alighieri Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Contatto CELI Impatto CILS A1 —- PLIDA A1 A1
Sopravvivenza CELI 1 CILS A2 base.IT PLIDA A2 A2
Soglia CELI 2 CILS Uno ele.IT PLIDA B1 B1
Progresso CELI 3 CILS Due CILS-EC int.IT PLIDA B2 B2
Efficacia CELI 4 CILS Tre —- PLIDA C1 C1
Padronanza CELI 5
CELI 5 DOC
CILS Quattro
CILS-DIT
IT PLIDA C2 C2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI 2012 -  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2012

Εξετάσεις Diploma

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  CILS

Εξετάσεις CIC

Εξετάσεις PLIDA

Νέα μορφή διπλωμάτων
Από την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2012, το Ινστιτούτο θα χορηγεί τα Διπλώματα σε νέα έκδοση, στην ιταλική και την ελληνική γλώσσα.Δείγμα διπλώματος

Πηγή: Ιταλικό Ινστιτούτο http://www.iicatene.esteri.it      ,   http://www.ladanteatene.org  ,    &            http://www.iicsalonicco.gr

Share

Θέματα ΚΠΓ Μαϊου 2012 για όλες τις ξένες γλώσσες

 

 

 

 

 

 

 

Θέματα ΚΠΓ Μαϊου 2012 για όλες τις ξένες γλώσσες -

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων-

Δνση Πιστοποίησης Ξένων γλωσσών-

Ανακοινώθηκαν τα θέματα ΚΠΓ Μαϊου 2012 για όλες τις ξένες γλώσσες. Κάντε κλικ στα παρακάτω link

Μάιος 2012

πηγή http://www.minedu.gov.gr/kpg/8emata-eksetasewn-kpg/

Για όλα τα past papers 2011-2008 κάντε κλικ στα παρακάτω links

http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_past_papers.htm

Share

Ποιές σχολές δίνουν άμεσα παιδαγωγική επάρκεια.

 

Ποιες σχολές έχουν παιδαγωγική επάρκεια

Απαραίτητο το πιστοποιητικό για τις προσλήψεις στη σχολική εκπαίδευση

 
Μέχρι να ισχύσουν όσα προβλέπει ο νέος νόμος όσον αφορά το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (δηλαδή μέχρι τουλάχιστον και το 2014 καθώς στον νόμο 3848/2010 διευκρινίζεται ότι για τον πρώτο και τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, δηλαδή για τον διαγωνισμό του 2012 και του 2014 δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας και θα ισχύσει ότι ίσχυε πριν από την ψήφιση του νόμου) σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας οι σχολές που θεωρείται ότι έχουν παιδαγωγική επάρκεια είναι οι παρακάτω:

Τα πτυχία που αντικαθιστούν το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) είναι τα κάτωθι:

α) Των Τμημάτων Α.Ε.Ι.:

-Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (και Ειδικής Αγωγής)

-Δημοτικής Εκπαίδευσης (και Ειδικής Αγωγής)

-Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της

Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου

-Φιλοσοφίας

-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

-Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών

β) Σχολής Νηπιαγωγών

γ) Παιδαγωγικής Ακαδημίας

δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και

ε) Καθηγητικών Σχολών.

Σημειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20-11-2003), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 και το άρθρο 19, παρ. 1 του ν. 3699/2008, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ, και των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (άρθρο 8, παρ. 2 του ν. 3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18, παρ. 5 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ. Α΄/17-10-2005), το άρθρο 1, παρ. 3 του ν. 3687/2008 και το άρθρο 39, παρ. 1 του ν. 3794/2009).

ΤΙ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει φέτος το Υπουργείο Παιδείας ανάμεσα στο Φθινόπωρο του 2011 και πριν από την  Άνοιξη του 2012 το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας θα διεξάγει  τον 7ο Διαγωνισμό για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην Α/βάθμια και Β/βάθμια Εκπαίδευση. Θα είναι ο πρώτος διαγωνισμός εκπαιδευτικών (αν εξαιρέσουμε τον Διαγωνισμό για τους εκπαιδευτικούς ειδικών σχολείων που θα γίνει καλώς εχόντων των πραγμάτων στο τέλος του 2010 ή στις αρχές του 2011) που θα πραγματοποιηθεί με όσα καθορίζει ο ν. 3848/2010, καθώς θα υπάρξει μεταβατική  περίοδος (τα σχολικά έτη 2010/11 και 2011/12) στην οποία έχει οριστεί ο τρόπος πρόσληψης των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη νέα νομοθεσία, και μετά τη μεταβατική περίοδο των δυο ετών, οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Το Α.Σ.Ε.Π. θα προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια..

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

ή α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Tο πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη.

ή β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς του το αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ή γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι.

ή δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,

ή ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

 

paspif

Share

Σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό; είναι δυνατόν! Τα προγράμματα Erasmus και Leonardo Da Vinci

erasmus 2

Καθώς το νέο ακαδημαϊκό έτος πλησιάζει, χιλιάδες νέοι ετοιμάζονται για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε άλλη χώρα της ΕΕ, χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus και Leonardo da Vinci.

Τα προγράμματα Erasmus και Leonardo da Vinci είναι δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες του προγράμματος εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Erasmus: εξαιρετικά δημοφιλές στους σπουδαστές

 

 

Από τότε που ξεκίνησε το 1987, το πρόγραμμα αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα σε 2,5 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν ή να κάνουν πρακτική άσκηση σε άλλη χώρα για διάστημα τριών έως δώδεκα μηνών. Το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 έσπασε νέο ρεκόρ, με τη συμμετοχή 213.000 σπουδαστών.

Όπως δηλώνουν οι σπουδαστές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, η εμπειρία Erasmus δεν συγκρίνεται με ένα απλό ταξίδι σπουδών, δεδομένου ότι τους έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουν μια πραγματική ευρωπαϊκή συνείδηση. Οι σπουδαστές Erasmus εξοικειώνονται με μια ξένη γλώσσα και αποκτούν πολύτιμα εφόδια για την αγορά εργασίας, όπως ικανότητα προσαρμογής και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε διαφορετικές κουλτούρες.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 4.000 πανεπιστήμια σε 33 χώρες της Ευρώπης. Οι σπουδαστές δεν πληρώνουν δίδακτρα στα ιδρύματα υποδοχής και λαμβάνουν κατά μέσο όρο μηνιαία υποτροφία 254 ευρώ. Όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους, τα μαθήματα που παρακολούθησαν στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως από το πανεπιστήμιό τους.

Το Erasmus δίνει επίσης την ευκαιρία πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση του εξωτερικού. Το 2009, 35.500 από τους 213.000 σπουδαστές Erasmus επέλεξαν αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 38.000 ανταλλαγές εκπαιδευτικών και προσωπικού πανεπιστημίων. Τέλος, από το 2004, 23.000 σπουδαστές από άλλα μέρη του κόσμου μπόρεσαν να έλθουν να σπουδάσουν στην Ευρώπη χάρη στο Erasmus Mundus  .

Leonardo da Vinci: ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό

 

 

Το πρόγραμμα Leonardo απευθύνεται στα άτομα που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για επαγγελματική κατάρτιση: ασκούμενοι, μαθητευόμενοι, πτυχιούχοι, επιμορφωτές και εκπαιδευτικοί. Από τότε που ξεκίνησε, πριν από 15 χρόνια, το πρόγραμμα έδωσε 710.000 υποτροφίες.

Ερευνητές, μηχανικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, μηχανολόγοι και αρτοποιοί μπόρεσαν να πάνε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να εμπλουτίσουν και να ανταλλάξουν τις γνώσεις τους και την τεχνογνωσία τους.

Οι συμμετέχοντες επωφελούνται από το πρόγραμμα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το 2010, 92.000 άτομα έζησαν αυτή την εμπειρία.

 

ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS

 

Η ιδιότητα του «Φοιτητή Erasmus» δίδεται στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας Erasmus και οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το πανεπιστήμιό τους, προκειμένου να διεξάγουν στο εξωτερικό, περίοδο Erasmus, είτε με σκοπό τις σπουδές σε επιλέξιμο πανεπιστήμιο εταίρο, είτε με σκοπό την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις ή άλλο κατάλληλο οργανισμό για πρακτική άσκηση. Για τη διεξαγωγή κινητικότητας με σκοπό τις σπουδές, απαιτείται και τα δύο πανεπιστήμια να διαθέτουν Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, ο οποίος χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, το πανεπιστήμιο προέλευσης πρέπει να διαθέτει διευρυμένο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ο οποίος περιλαμβάνει, επιπροσθέτως, δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση).

Κατεβάστε το Χάρτη Φοιτητή Erasmus

Δικαιώματα Φοιτητή Erasmus:

 1. Το πανεπιστήμιο προέλευσης και το πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει διαπανεπιστημιακή σύμβαση.
 2. Το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα υποδοχής συνυπογράφουν με τον φοιτητή Erasmus, πριν την αναχώρησή του, Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι δραστηριότητες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που θα συγκεντρωθούν μετά το πέρας της περιόδου.
 3. Ο φοιτητής Erasmus δεν καταβάλλει στο πανεπιστήμιο υποδοχής δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, έξοδα εξετάσεων, έξοδα για πρόσβαση σε εργαστήρια και βιβλιοθήκες κατά την περίοδο σπουδών Erasmus.
 4. Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση από το πανεπιστήμιο προέλευσης για τις δραστηριότητες που ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας Erasmus, σύμφωνα με τη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης.
 5. Κατά τη λήξη των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, χορηγείται αναλυτική βαθμολογία για τα μαθήματα/ έργο που πραγματοποιήθηκαν (πραγματοποιήθηκε), υπογεγραμμένη από το ίδρυμα/ επιχείρηση υποδοχής. Η αναλυτική βαθμολογία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα καθώς και τις μονάδες και τους βαθμούς που συγκέντρωσε ο φοιτητής. Εάν η τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών, η εν λόγω περίοδος καταγράφεται στο Παράρτημα  Διπλώματος – DiplomaSupplement.
 6. Ο φοιτητής Erasmus τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης και μεταχείρισης από το πανεπιστήμιο υποδοχής με τους φοιτητές του πανεπιστημίου υποδοχής.
 7. Ο φοιτητής Erasmus έχει δικαίωμα πρόσβασης στον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus καθώς και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής.
 8. Κατά την περίοδο διαμονής στο εξωτερικό, η υποτροφία ή δάνεια που έχουν χορηγηθεί στον φοιτητή Erasmus από την χώρα προέλευσης εξακολουθούν να ισχύουν.

Υποχρεώσεις Φοιτητή Erasmus:

 1. Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης επιχορήγησης Erasmusπου έχει συνάψει με το πανεπιστήμιο προέλευσης ή την Εθνική Μονάδα.
 2. Ο φοιτητής Erasmus θα διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στη Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης αποτελούν αντικείμενο έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του πανεπιστημίου προέλευσης και του πανεπιστημίου υποδοχής αμέσως μόλις πραγματοποιηθούν.
 3. Ο φοιτητής Erasmus είναι υποχρεωμένος να διανύσει το σύνολο της συμφωνηθείσας περιόδου σπουδών/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση στο πανεπιστήμιο/ επιχείρηση υποδοχής αντίστοιχα και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις ή λοιπές μορφές αξιολόγησης. Επιπλέον, ο φοιτητής Erasmus θα πρέπει να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και κανονισμούς του πανεπιστημίου/ επιχείρησης υποδοχής. Κατά την επιστροφή του, ο φοιτητής Erasmus θα συντάξει έκθεση σχετικά με την περίοδο σπουδών Erasmus/ τοποθέτησης σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση και θα παρέχει τα σχετικά στοιχεία, εάν τούτο απαιτηθεί από το πανεπιστήμιο προέλευσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Εθνική Μονάδα.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα:

 1. Προσδιορίστε τη φύση του προβλήματος και επιβεβαιώστε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.
 2. Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματός σας και εάν απαιτηθεί, ακολουθείστε την επίσημη διαδικασία υποβολής προσφυγών που ισχύει στο ίδρυμα προέλευσής σας.

 

Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένος/η με την έκβαση των ανωτέρω, επικοινωνήστε με Εθνική Μονάδα.
Eθνική Μονάδα για την Ελλάδα είναι μέχρι τις 31-12-2007 το
΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, http://www.iky.gr
Μακρή 1 και Δινυσίου Αρεοπαγίτου,
Τ.Κ. 117 42
Τηλεφ. 0030-210-3726350/351/388  Τηλεομ. 0030-210-3221863   e-mail: erasmus@iky.gr

*Με τον όρο «Πανεπιστήμιο» νοείται οποιοδήποτε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την ισχύουσα πρακτική, χορηγεί αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών τρίτου κύκλου ή στο οποίο παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση τρίτου κύκλου. 

 

Περισσότερα για το πρόγραμμα Erasmus

Περισσότερα για το πρόγραμμα Leonardo da Vinci

Share

Οι σπουδές στην Ιταλία, τα καλύτερα Πανεπιστήμια της γειτονικής χώρας

Πόλος έλξης για τους Ελληνες η «ελίτ» των ιταλικών ΑΕΙ

Στην Ιταλία λειτουργούν 75 κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια (universita). Από τα σημαντικότερα ιταλικά πανεπιστημιακά κέντρα είναι η Ρώμη, η Μπολόνια -εκεί βρίσκεται το αρχαιότερο πανεπιστήμιο του κόσμου- η Φλωρεντία και το Τορίνο. Αν και ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών βαίνει μειούμενος, η ελληνική κοινότητα εξακολουθεί να είναι η πολυπληθέστερη στη γειτονική χώρα, αφού επτά στους δέκα (μη Ιταλούς) Ευρωπαίους που επιλέγουν την Ιταλία για σπουδές είναι Ελληνες.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Ολοι οι υποψήφιοι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να φοιτήσουν στα ιταλικά πανεπιστήμια, αρκεί να κατέχουν έναν έγκυρο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να περάσουν επιτυχώς ενδεχόμενες εισαγωγικές εξετάσεις (όπου αυτό προβλέπεται) στη σχολή της επιλογής τους.

Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος σε εξετάσεις επάρκειας της ιταλικής γλώσσας, που γίνονται από το κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Tο κόστος εγγραφής σε κάποιο ιταλικό κρατικό πανεπιστήμιο κυμαίνεται από 765 έως 1.020 ευρώ. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα έξοδα εγγραφής και, πολύ περισσότερο τα δίδακτρα, είναι πολύ περισσότερα, αλλά λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και αναλόγως καθορίζεται το ύψος των διδάκτρων.

Πληροφορίες και χρήσιμα τηλέφωνα
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Τενέδου 27, Κυψέλη – τηλ. 210/8665186) δέχεται το κοινό από 14 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου, καθημερινά στις 12.30.

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (οδός Φλέμιγκ 1, Τηλ. 2310/886000)

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
www.iuav.it

Ιδρύθηκε το 1926, προσφέρει μόνον μεταπτυχιακές σπουδές (υψηλότατου επιπέδου) και θεωρείται η δεύτερη καλύτερη σχολή Αρχιτεκτονικής στην Ιταλία, ύστερα από αυτή της Ρώμης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις τομείς μεταπτυχιακών σπουδών: Αρχιτεκτονική, Σχέδιο & Τέχνες, Αστικός & Περιφερειακός σχεδιασμός.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
www.iue.it

Ιδρύθηκε το 1976 από τα μέλη της τότε ΕΟΚ με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε υποψήφιους διδάκτορες στον τομέα των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Φυσικά, τα προγράμματα σπουδών και τα πεδία έρευνας έχουν σαφή προσανατολισμό στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τις πολιτικές της. Υπάρχουν τέσσερα τμήματα σπουδών: Οικονομικά, Ιστορία & Πολιτισμός, Νομική, Πολιτικές & Κοινωνικές Επιστήμες. e-mail για πληροφορίες: applyres@iue.it

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΥΙΤΖΙ ΜΠΟΚΟΝΙ – ΜΙΛΑΝΟ
www.uni_bocconi.it

Ιδρύθηκε το 1902 και είναι το πρώτο ιταλικό πανεπιστήμιο που απένειμε πτυχίο στις Οικονομικές Σπουδές. Αναγνωρίζεται ως το καλύτερο πανεπιστήμιο της Ιταλίας για σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομικών και διατηρεί επαφές με όλα τα μεγάλα οικονομικά πανεπιστήμια του κόσμου. Επίσης, αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη προσήλωσή του στην έρευνα καθώς και οι στενές του σχέσεις με την επιχειρηματική κοινότητα της Ιταλίας. Ανεπιφύλακτα, μία από τις καλύτερες επιλογές για ΜΒΑ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

e-mail: undergraduate.services@uni-bocconi.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
www.unibo.it

Πρόκειται για το αρχαιότερο πανεπιστήμιο του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1088 και εξακολουθεί να διατηρεί τη φήμη και το κύρος του. Διακρίνεται για το επίπεδο σπουδών στους τομείς Νομικών σπουδών, Γλωσσολογίας & Σημειολογίας, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και στα τμήματα Φυσικής και Χημείας. Κυρίως, ωστόσο, διακρίνεται για το επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και των Νομικών σπουδών.

Site για αλλοδαπούς φοιτητές:

www2.unibo.it/infostud/matricol/studstra/default_engl.htm

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΡΕΝΤΟ
www.unitn.it

Ενα από τα καλύτερα ιταλικά πανεπιστήμια στους τομείς των Οικονομικών και Νομικών Σπουδών. Διακρίνεται για τις ιδιαίτερα ελκυστικές προοπτικές μεταπτυχιακής έρευνας στους τομείς Περιβαλλοντολογίας, Διοίκησης, Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ε-commerce, Οικονομικής Ανάπτυξης Βαλκανίων.

e-mail: studenti@gelso.unitn.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΚΟΝΑ
www.unian.it

Από το πλήθος των τμημάτων και ειδικοτήτων του πανεπιστημίου, ξεχωρίζουν οι σπουδές θετικής κατεύθυνσης. Στις ιταλικές και διεθνείς αξιολογήσεις, σημειώνονται ιδιαίτερα ως αξιόλογες οι σπουδές στα Μαθηματικά-Φυσική-Χημεία, στην Ιατρική και τη Μηχανολογία.

e-mail: releste@niasun.unian.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΙΕΝΑ
www.unisi.it

Στον τομέα της Οικονομίας & Διοίκησης διακρίνεται το Τμήμα Τραπεζικών Σπουδών, ενώ στον τομέα των Φιλολογικών Σπουδών, ξεχωρίζουν για το επίπεδό τους οι σπουδές Γλωσσολογίας στο διάσημο Centro Linguistico.

e-mail: uffdidattica@unisi.it

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΡΙΝΟ
www.polito.it

Μια απ’ τις πιο φημισμένες ειδικεύσεις στον τομέα της Αρχιτεκτονικής (σε μεταπτυχιακό επίπεδο) λέγεται Οικία – Πολιτεία (Casa – Citta), ενώ στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τομείς του Βιομηχανικού Σχεδίου, των Γραφικών & Εικονικού Σχεδίου καθώς και της Δομικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής.

e-mail: f1@archi.polito.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΤΟΒΑ
www.unipd.it

Ιδρύθηκε το 1222. Η παρουσία του Γαλιλαίου στην Πάντοβα (1592-1610) σφράγισε όχι μόνο την πόλη αλλά και τον προσανατολισμό των σπουδών του Πανεπιστημίου. Ετσι, ανάμεσα στις 13 ειδικότητες των τμημάτων του Πανεπιστημίου της Πάντοβα, ξεχωρίζουν η Αστρονομία, η Μηχανική, η Φυσική, η Ιατρική και η Φιλοσοφία. e-mail: orienta@unipd.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
www.unipg.it

Πανεπιστήμιο με 11 προσφερόμενους τομείς ειδικοτήτων που, ωστόσο, διακρίνεται ιδιαίτερα για τις επιδόσεις του στις Φυσικομαθηματικές Σπουδές. Το τμήμα Φυσικής έχει το δικό του site: www.fisica.unipg.it/webphysics/.

e-mail: brunel@unipg.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΜΑ
www.unipr.it

Πανεπιστήμιο με πολύ καλές επιδόσεις στις ανθρωπιστικές σπουδές. Η Ιστορία, η Ιστορία της Τέχνης, η Κλασική & Μεσαιωνική Φιλολογία, η Αρχαιολογία, αλλά και η Μουσικολογία και η Θεατρολογία είναι τομείς που αν επιλεγούν από τον υποψήφιο φοιτητή θα τον ανταμείψουν.

e-mail: info@adsuparma.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΕΡΑΡΑ
www.unife.it

Καλός προορισμός για μεταπτυχιακές σπουδές ο τομέας Βιολογίας και Ιατρικής, με τις ειδικότητες βιοϊατρικής και πρωτοποριακών θεραπειών, Εμβρυολογίας, Ωτολογίας, Ανθρώπινης Διατροφής να ξεχωρίζουν.

e-mail επικοινωνίας για σπουδές Ιατρικής-Βιολογίας:

ntg@dus.unife.it

 e-mail επικοινωνίας για σπουδές Μηχανικής:

ssimani@inq.unife.it 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΙΖΑ
www.unipi.it

Οι σπουδές σε Ιατρική, Αρχιτεκτονική, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες το κατατάσσουν στην πρώτη δεκάδα της Ιταλίας. Ωστόσο, αυτό που διακρίνεται διεθνώς είναι το Φυσικομαθηματικό του τμήμα και ειδικά οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά. Πληροφορίες για αιτήσεις και εγγραφές στα μεταπτυχιακά προγράμματα στο www.unipi.it/dottorati/

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ
www.unifi.it

Σε μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ιταλίας λειτουργεί ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, το οποίο φιλοξενεί πάνω από 70.000 φοιτητές. Φημίζεται κυρίως για τις σπουδές στην Αρχιτεκτονική, την Ιστορία της Τέχνης, τις Καλές Τέχνες, στην Ιταλική Γλώσσα & Φιλολογία, καθώς και στις Κοινωνικές Επιστήμες.

e-mail: figlinestud@adm.unifi.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΒΙΑ
www.unipv.it

Ξεχωρίζουν τα προγράμματα στις Τέχνες, τις Κοινωνικές Επιστήμες και στην Πληροφορική. Το Πανεπιστήμιο μετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, ειδικά στους τομείς Computer Science και Systems Εngineering.

e-mail: infomat@dimat.unipav.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΥΡΜΠΙΝΟ
www.uniurb.it

Τα μεγάλα του ατού είναι τα τμήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας, ενώ έμφαση δίνεται επίσης στις σπουδές Νομικών Επιστημών, Φιλολογίας & Γλωσσολογίας, Ιστορίας της Τέχνης. e-mail: orientamento@uniurb.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΟΒΑΣ
www.unige.it

Θεωρείται καλός προορισμός για σπουδές σε τομείς της Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Ιnformatics, Computer Science, Ιntelligent Αutomation & Soft Computing.Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

e-mail: info@unige.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΤΕΝΑ & ΕΜΙΛΙΑ
www.unimo.it

Θεωρείται σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο για δυο διαφορετικούς τομείς σπουδών:Α) Φιλολογία & Φιλοσοφία (www.lettere.unimo.it) e-mail: segretaria.lettere@unimo.it

 Β) Επιστήμες Επικοινωνίας (www.cei.unimo.it)

e-mail: cinzia@unimo.it, dimarzo.giovanna@unimo.it

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΑΠΟΛΙ «PARTHENOPE»
www.uninav.it

…Σπεσιαλιτέ των «Παρτενοπέι» είναι οι σπουδές στη Στατιστική και στις Ναυτικές Επιστήμες. Τα διπλώματα στους δυο αυτούς τομείς έχουν απήχηση στις ναυτιλιακές ιταλικές εταιρείες και διεκδικούν με αξιώσεις τα τελευταία χρόνια και τη διεθνή αναγνώριση.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΡΙΕΣΤΕ
www.univ.trieste.it

Ποικιλία σπουδών στις θετικές επιστήμες προσφέρει το συγκεκριμένο ίδρυμα. Ξεχωρίζουν τα τμήματα Φυσικής και Χημείας, Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής αλλά το μοναδικό στο είδος του δίπλωμα είναι αυτό της υποθαλάσσιας Γεωλογίας.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΥΝΤΙΝΕ
www.uniud.it

Το δίπλωμα Χειρουργικής Ιατρικής είναι από τα πιο διαφημισμένα του ιδρύματος, που παρέχει επίσης σύγχρονες σπουδές στα Μαθηματικά και την Πληροφορική.

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΛΑΝΟΥ
www.polimi.it

Το μεγάλο τμήμα είναι η Αρχιτεκτονική και η φήμη της επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος 1999/2000 οι αποφοιτήσαντες με Laurea από τη σχολή αυτή αντιπροσώπευαν το 27% του συνόλου των αποφοίτων Αρχιτεκτονικής σε όλη την Ιταλία.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΩΜΗΣ LA SAPIENZA
www.uniroma1.it

Ιδρύθηκε το 1303, διαθέτει 14 σχολές και φιλοξενεί 175.000 φοιτητές. Πολλοί το ονομάζουν τεράστιο και χαοτικό, όλοι όμως συμφωνούν ότι είναι το μεγάλο πανεπιστήμιο της Ρώμης. Εδώ, αξίζει κανείς να διεκδικήσει μια θέση στην καλύτερη Αρχιτεκτονική Σχολή της Ιταλίας τόσο για προπτυχιακές όσο και για τις υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης διακρίνεται το επίπεδο των αποφοίτων από τα τμήματα Καλών Τεχνών, του τμήματος Θεάματος-Θεάτρου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης και Ψηφιακών Θεαμάτων.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΩΜΗΣ ΤOR VERGATA
www.uniroma2.it 

Ειδικεύεται πρωτίστως στις Θετικές Επιστήμες, ενώ ακολουθούν οι Οικονομικές και Φιλολογικές σπουδές. Τα Τμήματα Φυσικής & Χημείας (www.roma2.infn.it) είναι οι πλέον ισχυροί τομείς του και ειδικότερα αυτός της Αστροφυσικής.

e-mail: ChianaΤorVergata@uniroma2.it 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΩΜΗΣ ROMA ΤRE
www.uniroma3.it

Καίτοι ιδρύθηκε μόλις το 1992, κατάφερε να αναρριχηθεί στις πρώτες θέσεις των ιταλικών πανεπιστημίων, οφείλοντας τη φήμη του κυρίως στις σπουδές Αρχιτεκτονικής και Φιλολογίας – Φιλοσοφίας. Το Τμήμα Πληροφορικής & Αυτοματισμού, επίσης, ήδη παρουσιάζει σημαντικές διακρίσεις για τα ποσοστά επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων του.

e-mail: accoglie@uniroma3.it

Πηγή www.enet.gr

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ  ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ www.inital.gr

Πριν την επιλογή επιβεβαιώστε αν το Πανεπιστήμιο που θα επιλέξετε είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ και υπάρχει στην ΛΙΣΤΑ του. Όλη η ενημέρωση για την αναγνώριση τίτλων εξωτερικού ΕΔΩ

Share